Algemene Informatie

De Vereniging

Welkom bij RSV Voorwijk, één van de oudste racketsportverenigingen van Drenthe! Een actieve club met goede voorzieningen voor elke speler van elke leeftijd. Bezoek deze site regelmatig voor actuele informatie over RSV Voorwijk.

Lidmaatschap

U wilt zelf lid worden?

Wilt u lid worden van RSV Voorwijk, dan kunt u zich op deze site online aanmelden. Het aanmeldingsformulier vindt u onder het kopje 'Aanmeldingsformulier RSV Voorwijk' op deze site. Daar vindt u ook de tarieven en wat er verder nodig is voor uw aanmelding. U ontvangt zo spoedig mogelijk een tijdelijke tennispas, zodat u snel kunt tennissen.

U wilt een introducé meenemen?

Wilt u iemand introduceren? U bent van harte welkom om maximaal 4x per jaar met een introducé te tennissen.

Jeugdleden

Voor jeugdleden zijn er diverse les mogelijkheden en heeft RSV Voorwijk een jeugdcoördinator die activiteiten organiseert. Wilt u meer weten? Neem contact op met de Technische & Activiteiten commissie of kijk op de site. Het jeugdlidmaatschap eindigt op 1 januari van het jaar waarin iemand 18 jaar wordt.

Wijzigingen in lid gegevens

De leden zijn verplicht adresveranderingen (inclusief e-mailadres) ten spoedigste aan de vereniging op te geven. Bij verzuim daarvan kan de vereniging geen verantwoordelijkheid dragen voor de eventuele gevolgen daarvan. Leden kunnen zelf op de website inloggen en bij 'wijzig lidgegevens' alle veranderingen doorgeven en krijgen hiervan een bevestiging. Indien u wijzigingen niet zelf kunt doorvoeren dan graag melden bij de ledenadministratie.

Wilt u het lidmaatschap beëindigen?

Opzegging van het lidmaatschap met vermelding van reden kan uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail) geschieden bij de ledenadministratie vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar. Ook hiervan krijgt u altijd een bevestiging.

Clubhuis en Tennispark

Het park is het gehele jaar geopend. De 4 smashcourtbanen kunnen van 08.00 – 23.00 uur bespeeld worden. Alle banen hebben verlichting. Daarnaast is er de beschikking over twee kleedkamers, voorzien van douches.

In de kantine is een assortiment dranken en snacks te verkrijgen. Deze is meestal geopend tijdens trainingen, tossavonden, competities e.d. Dit kan alleen met de inzet van vrijwilligers. Wanneer u lid wordt, bent u automatisch vrijwilliger en draait u een aantal keren per jaar een kantinedienst.

Baanreglement

  • info volgt

 

Tossen

Het ontmoeten van andere leden en tennissen tegen verschillende spelers kan tijdens het tossen. Iedere woensdagavond is hiervoor de gelegenheid. De avond start om 19.00 uur en er wordt elk half uur gewisseld zodat u natuurlijk ook later kunt instromen. Een ideale avond om andere leden te leren kennen.

Competitie

RSV Voorwijk neemt in zowel het voorjaar als het najaar met een aantal teams deel aan de KNLTB competitie voor jeugd en volwassenen. Heeft u interesse? Laat dit weten aan de vereniging’s competitieleider, contact gegevens onder 'Vereniging' bij commissies.

Activiteiten

Alle activiteiten worden zowel voor jeugd als volwassenen (en soms samen) georganiseerd en vroegtijdig gepubliceerd op de jaarkalender en op deze site onder 'Evenementen'. Voor elke doelgroep zijn er interessante activiteiten:

- Openingstoernooi

- Clubkampioenschappen

- 55+ toernooi

- Jeugdtoernooi

- Goldsteintoernooi

- Het Open Reestdaltoernooi

- Paard- en Veulentoernooi

- Midwintertoernooi

 

Organisatie

Een groot aantal leden is binnen RSV Voorwijk actief als vrijwilliger in één of zelfs meer commissies. Op die manier worden er veel activiteiten ontwikkeld en blijft de vereniging betaalbaar. Vele handen maken licht werk, dus als u zich voor de vereniging wilt inzetten, meldt u dan aan bij één van de bestuursleden.

Een overzicht van de bestuursleden en commissies vindt u onder het kopje “Vereniging”.

De activiteiten van de commissies:

Technische Activiteiten Commissie (TAC)

Organiseert in samenwerking met andere commissies en het bestuur vrijwel alle tennisactiviteiten inclusief die van de jeugd en 55+ plussers. Deze activiteiten staan op de Jaarkalender en onder "Evenementen" op deze site.

55+ coördinator

Organiseert en coördineert activiteiten speciaal voor 55+ leden, zoals de 55+ toernooien en de 55+ competitie. Deze coördinator is lid van de TAC.

Jeugdcoördinator

Organiseert en begeleidt alle jeugdactiviteiten, zoals de diverse competities, de jeugdtoernooien, de clubkampioenschappen jeugd en mentortennis. Ook deze coördinator is lid van de TAC.

Kantinecommissie

Organiseert de verplichte barbezetting door de seniorleden. Niet nakomen van de kantinedienst kost € 35,00. In speciale situaties kan de kantinedienst worden afgekocht, een verzoek hiertoe dient u jaarlijks in januari aan de commissie voorzitter kenbaar te maken. De commissie draagt tevens zorg voor het intern en extern onderhoud van het clubgebouw.

Baancommissie

Draagt zorg voor het onderhoud van het park, waaronder de banen, de verlichting, de omheining, de terrassen en het gras. Zij verzorgen ook het wekelijks onderhoud van de smashcourtbanen.

Lessen

Bij RSV Voorwijk kunt u ook tennislessen volgen. U kunt beginnen met een proefles om te bepalen of tennis úw sport is. Voor alle andere lessen geldt dat u lid moet zijn van de vereniging.

De diverse lesperiodes worden gedurende het hele jaar gegeven met uitzondering van tijdens de (basis)schoolvakanties. U kunt zowel privé- als groepslessen volgen. Voor de jeugd worden er diverse lespakketten aangeboden.

Verdere informatie over het inschrijven voor en het volgen van tennislessen vindt u onder het kopje 'Tennislessen'.

Een stukje geschiedenis…

RSV Voorwijk is één van de oudste racketsportverenigingen van Drenthe. Tijdens het 50-jarig bestaan in 1985 kreeg LTV Voorwijk de gouden bondsvlag uitgereikt van de voorzitter van het district Drenthe van de KNLTB.

De vereniging dankt haar naam aan de Havezathe Voorwijk, gelegen in De Wijk, waar op een betonnen baan, gelegen op het terrein van de familie De Vos van Steenwijk, in 1935 enkele uren gespeeld werd. Al in 1947 werd in KNLTB-verband competitie gespeeld in de zondags­competitie 4de klasse Noord. In 1960 promoveerde de vereniging naar de 2de klasse Noord en was daarin het enige team uit Drenthe. RSV Voorwijk leverde in die tijd ook enkele Drentse kampioenen.

De oud-burgemeester van de Wijk, De la Saussaye Briët, was vele jaren voorzitter van onze vereniging, voorzitter van het districtsbestuur Drenthe en bondsraadslid van de KNLTB. Tot 2010 werd jaarlijks door het district een De la Saussaye Briët-beker uitgereikt aan de meest succesvolle jeugdspeler.

In 1959 verruilde de vereniging de betonbaan op Voorwijk voor twee gravelbanen achter hotel "Het Oude Hogenkamp", die in 1978 tot drie banen werden uitgebreid. In 1986 werden de vier gravelbanen aan de Wiltenweg 31 C in gebruik genomen, waar een paar jaar later de kantine annex clubaccommodatie aan toe werd gevoegd. Deze werd aan het begin van het tennisseizoen 1989 in gebruik genomen. De vier banen zijn in 1994 voorzien van een lichtinstallatie en in 2008 is het gravel vervangen door het winterharde smashcourt. Met uitzondering van de kleedkamers is het gehele complex eigendom van de tennisclub. In 2010 heeft de vereniging haar 75-jarig jubileum gevierd.

De vereniging ruim 140 leden, verdeeld in ruwweg vier categorieën, kinderen tot 7 jaar, junioren tot 13 jaar, jeugd tot 18 jaar en senioren. Daarbij is het karakter van de club in beginsel recreatief.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 522 442 052

RSV Voorwijk

Wiltenweg 31C
7957 AM de Wijk

KVK-nummer

40045242